Läs he­la lis­tan

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

To­talt har mil­jöpro­fes­sor Johan Rock­ström lagt fram tio punk­ter, el­ler ”måsten”, för kli­mat­för­hand­la­re till­sam­mans med kol­le­ger in­om nät­ver­ket Futu­re Earth och Earth Le­a­gue.

He­la lis­tan finns på SvD.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.