Chef på If får spar­ken

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

Den chef på för­säk­rings­bo­la­get If som miss­tänks ha våld­ta­git en kvin­na på en jobb­kon­fe­rens får spar­ken, rap­por­te­rar SVT Nyheter. En an­nan chef som ut­reds för sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er har stängts av från sitt ar­be­te i vän­tan på att en in­ter­nut­red­ning ska av­slu­tas.

– Vi job­bar med full kraft med att kom­ma till­rät­ta med all­ting. Vi kom­mer vän­da på var­je sten. All­ting ska fram, allt ska ut på bor­det. Vi har haft en kul­tur i vis­sa de­lar av bo­la­get som vi mås­te age­ra mot, sä­ger An­ders Lindstrand, ut­red­nings­chef på If, till SVT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.