Björn von Sydow slu­tar

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

Riks­da­gens ti­di­ga­re tal­man och nu­va­ran­de vice ord­fö­ran­de i KU so­ci­al­de­mo­kra­ten Björn von Sydow kan­di­de­rar in­te till riks­da­gen för näs­ta man­dat­pe­ri­od. Han har med­de­lat val­be­red­ning­en för Stock­holms­re­gi­o­nen att ”han stäl­ler sin plats till för­fo­gan­de för yng­re för­må­gor till va­let 2018”, en­ligt ett press­med­de­lan­de.

Björn von Sydow kom in i riks­da­gen 1994 som er­sät­ta­re och blev or­di­na­rie året där­på. Han har va­rit han­dels­mi­nis­ter och för­svars­mi­nis­ter i Gö­ran Pers­sons re­ge­ring.

TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.