At­tack i Je­men stop­par hjälp

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

TT-AP Den sau­disk­led­da al­li­an­sen flyg­bom­ba­de på tis­da­gen flyg­plat­sen i Je­mens hu­vud­stad Sa­naa, vil­ket hind­rar FN:s hu­ma­ni­tä­ra hjälp till den sväl­tan­de be­folk­ning­en.

Sam­ti­digt rap­por­te­ras tio män­ni­skor ha dö­dats av en bil­bomb vid en vakt­post i hamn­sta­den Aden. Åt­ta av de dö­da ska ha va­rit med­lem­mar av Adens sä­ker­hets­styr­kor och två av dem ci­vi­la. Många män­ni­skor ska­da­des och för flera av dem upp­gavs till­stån­det va­ra kri­tiskt. TT-AFP-Reu­ters

Do­nald Trump Ju­ni­or, son til USA:s pre­si­dent Do­nald Trump, har pub­li­ce­rat kor­re­spon­dens som han ha­de med Wi­ki­le­aks un­der val­rö­rel­sen i en se­rie med­de­lan­den på Twit­ter. Of­fent­lig­gö­ran­det kom­mer ef­ter att tid­ning­en The At­lan­tic först ha­de rapporterat om kon­ver­sa­tio­nen, som sked­de i form av pri­va­ta med­de­lan­den på mi­kro­blog­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.