Le­jon­hjär­ta får nytt form­språk

Svenska Dagbladet - - KULTUR -

Jesper Wal­dersten ska­par nya il­lust­ra­tio­ner till ”Brö­der­na Le­jon­hjär­ta”. I maj kom­mer två nyut­gå­vor av Astrid Lind­grens klas­sis­ka sa­ga, varav den ena in­ne­hål­ler Wal­derstens nya bil­der. Den förs­ta ut­gå­van kom 1973 med il­lust­ra­tio­ner av Ilon Wikland.

Wal­derstens nya il­lust­ra­tio­ner vi­sas även i en ut­ställ­ning på Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern i Stock­holm i vår.

”Flera av Astrid Lind­grens be­rät­tel­ser har de se­nas­te 15 åren fått ny form på vå­ra sce­ner i väl­digt upp­skat­ta­de fa­mil­je­fö­re­ställ­ning­ar. Det känns spän­nan­de att få gå vi­da­re med Astrid Lind­grens ma­gis­ka värld även på bild­kons­tens om­rå­de”, skri­ver Kul­tur­hu­set Stads­tea­terns vd Ben­ny Fred­riks­son i ett press­med­de­lan­de.

Wal­dersten har även hjälpt re­gis­sö­ren To­mas Al­fred­son att ta fram ett nytt form­språk till en kom­man­de ny film­ver­sion av ”Brö­der­na Le­jon­hjär­ta”. TT

Jesper Wal­dersten. Ar­kiv­bild. Fo­to: Fredrik Pers­son/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.