Europeiskt film­pris till ”Sa­me­blod”

Svenska Dagbladet - - KULTUR -

”Sa­me­blod” är årets mot­ta­ga­re av Lux­pri­set, EU-par­la­men­tets eget film­pris. Det är förs­ta gång­en se­dan pri­set in­stif­ta­des 2007 som det går till en svensk film.

”Sa­me­blod” hand­lar om en sa­mis­ka ton­års­flic­ka och fick världs­pre­miär i Venedig 2016.

”Det är ju ett enormt fint pris att få. Dess­utom känns det som en re­vansch och en upp­rät­tel­se för de äld­re ge­ne­ra­tio­ner­na som fått upp­le­va att be­hand­las som mind­re vär­da. Så det här pri­set de­lar jag med dem”, sä­ger re­gis­sö­ren Aman­da Ker­nell i ett press­med­de­lan­de. TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.