Ni­an 9769

Svenska Dagbladet - - KONSORD -

Bil­da ord med minst fy­ra bok­stä­ver in­klu­si­ve cent­rum­bok­sta­ven. Ord med ac­cent el­ler dy­likt såsom à-pris räk­nas, där­e­mot in­te del av ord

(ut­tryck). Vår lös­ning in­ne­hål­ler en­bart ord med fet­stil ur SAOL XIV. Minst ett be­står av al­la nio bok­stä­ver­na.

Da­gens mål (varav 19 fy­ror) 16 ord G, 24 VG, 32 MVG

PKon­struk­tö­ren Per Schrö­der hit­ta­de i 9768 ORE ROA KPC epok kop­ra (tor­kad frö­vi­ta av ko­kosnöt) ko­ra Ko­rea korp kor­pa korr kor­re (kor­re­spon­dent) oc­ker ock­ra -re opak (näs­tan oge­nom­skin­lig) opar ope­ra ore­ra or­ka oroa or­re pock -a poc­ker (djä­vu­len) po­ker porr prao re­ko rock -a -re roc­ke­ra ROCKOPERA ro­pa -re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.