Mi­kael Rick­fors om sin sjuk­dom

Svenska Dagbladet - - TV & RADIO -

Ar­tis­ten Mi­kael Rick­fors har skri­vit sin själv­bi­o­gra­fi och nu gäs­tar ”Go’kväll”. Han sjöng i ban­det The Hol­li­es på 1970-ta­let. Ti­di­ga­re i år be­rät­ta­de han för pres­sen om sin sjuk­dom hemo­kro­ma­tos.

SVT1 18.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.