Ex­ceed får mil­jon­bot av FI

Svenska Dagbladet - - SVD NÄRINGSLIV -

Ex­ceed har be­gått så all­var­li­ga över­trä­del­ser att Fi­nansin­spek­tio­nen över­vägt att dra in bo­la­gets till­stånd. Myn­dig­he­ten nö­jer sig dock med att var­na vär­de­pap­pers­bo­la­get och ut­fär­da en straffav­gift på 3,5 mil­jo­ner kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.