Gre­en­pe­a­ce ut­ma­nar nors­ka sta­ten

Svenska Dagbladet - - SVD NÄRINGSLIV -

Det var propp­fullt när rät­te­gång­en om Nor­ges ol­je­po­li­tik in­led­des på tis­da­gen i Oslo tings­rätt. Gre­en­pe­a­ce och mil­jö­or­ga­ni­sa­tio­nen Na­tur och Ung­dom häv­dar att den nors­ka sta­ten bry­ter mot Pa­ris­av­ta­let som ska be­grän­sa kli­mat­gas­ut­släpp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.