Fak­ta | Så gjorde vi

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

Un­der­sök­ning­en är gjord av Ini­zio på upp­drag av SvD in­om ra­men för Schib­s­ted/Ini­zi­os opi­ni­ons­pa­nel som speg­lar svens­ka fol­ket. Mål­grup­pen är svens­kar, 16 år och äld­re. Un­der­sök­ning­en omfattar 1 150 intervjuer, varav 109 per­so­ner har sva­rat på frå­gan om köp av ny­pro­duk­tion. Web­bun­der­sök­ning­en be­sva­ra­des un­der pe­ri­o­den 28–31 ok­to­ber 2017. SvD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.