Bör­sen stäng­de på minus

Svenska Dagbladet - - BÖRS & MARKNAD -

Stock­holms­bör­sen steg nå­got i för­mid­dags­han­deln, men tap­pa­de tem­po ef­ter lunch och den ti­di­ga­re sva­ga upp­gång­en ra­de­ra­des un­der ef­ter­mid­da­gen. Bör­sen stäng­de på minus 0,1 pro­cent.

Bäst bland stor­bo­la­gen gick Ast­ra Ze­neca, upp 0,9 pro­cent. Sämst gick bank­ak­ti­er­na. TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.