Fak­ta | El­slu­kan­de till­verk­ning

Svenska Dagbladet - - BÖRS & MARKNAD -

Teslas nya Gi­ga­faco­ry ska dri­vas på 100 pro­cent fos­sil­fri el, lik­som Nort­h­volts kom­man­de svens­ka fa­brik. ª Det är mer oklart hur bat­te­ri­er­na i de el­bi­lar som i dag rul­lar på vägar­na pro­du­ce­ra­des.

Nort­h­volt räk­nar med att det går åt på 60–80 kwh el för var­je kwh bat­te­rika­pa­ci­tet man till­ver­kar. SvD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.