2

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

per­so­ner miss­tänks ha mör­dats i Upp­lands Väs­by i går.

Den förs­te man­nen hit­ta­des död i ett för­råd, den and­re i en vil­la.

Sent på tis­da­gen ha­de ing­en miss­tänkt gri­pits.

Po­li­sen ut­re­der nu huruvi­da de två miss­tänk­ta mor­den har nå­got sam­band med varand­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.