Hur kan man kom­ma på en så­dan idé, att skju­ta den här fi­na äl­gen?

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

Hans Nils­son, kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de i Eda, be­rät­ta­de för P4 SR Värmland om nam­nin­sam­ling­en han har star­tat för att räd­da den vi­ta äl­gen som po­li­sen skul­le skju­ta. 10 000 per­so­ner hann skri­va på in­nan po­li­sen be­slu­ta­de att det in­te blir nå­gon skydds­jakt på den världs­be­röm­da vi­ta äl­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.