Bolund om amor­te­rings­kra­vet

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

VI­DEO

För­slag e tom­skärpt amor­te­ring lig­ger nu på re­ge­ring­ens bord. Eko­no­mistu­di­on gäs­tas av fi­nans­mark­nads mi­nis­ter Per Bo lund( M P) och får sva­ra på frå­gan hur re­ge­ring­en ska han­te­ra be­slu­tet som be­rör många svens­ka hus­håll. Pro­gram­met sänds var­je var­dag kloc­kan 6.46 på SvD.se/eko­no­mistu­di­on

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.