Räd­da kvar stöd för pro­sti­tu­e­ra­de

Svenska Dagbladet - - DEBATT -

Mi­ka­mot­tag­ning­ar­na har ut­veck­lat en unik spets­kom­pe­tens för be­hand­ling och stöd av per­so­ner i pro­sti­tu­tion och per­so­ner med sex­u­ellt själv­ska­de­be­te­en­de. Verk­sam­he­ten be­hö­ver få fin­nas kvar, skri­ver de­bat­tö­rer­na Kaj­sa Ekis Ekman, Zo­zan In­ci, Gud­run Schy­man med fle­ra. SvD.se/de­batt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.