Is­ra­els svar­ta lis­ta ska tys­ta kri­ti­ker

Svenska Dagbladet - - DEBATT -

Tju­go or­ga­ni­sa­tio­ner kom­mer in­te att släp­pas in i Is­ra­el. Men Is­ra­els svar­ta lis­ta kan in­te döl­ja vad sa­ken egent­li­gen hand­lar om – att ute­stänga or­ga­ni­sa­tio­ner som vill se ett slut på den is­ra­e­lis­ka oc­ku­pa­tio­nen. Det skri­ver Jo­han Schaar, ti­di­ga­re svensk bi­stånds­chef i Je­ru­sa­lem. SvD.se/de­batt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.