Fak­ta | Sju vik­ti­ga da­tum för Kris­ters­son

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

ª 14–16 ja­nu­a­ri: Riks­kon­fe­ren­sen Folk och för­svar ª 17 ja­nu­a­ri: Årets förs­ta par­ti­le­dar­de­batt i riks­da­gen. ª 6 maj: Par­ti­le­dar­de­batt i SVT:s Agen­da.

ª 11–12 maj: Mo­de­ra­ter­nas Sve­ri­ge­mö­te i Gö­te­borg.

ª 1 juli: M:s dag i Al­me­da­len.

ª 7 sep­tem­ber: Slut­du­ell med stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven i P1. ª 9 sep­tem­ber: Riks­dags­val. SvD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.