19-åring an­hölls ef­ter skott­dra­ma

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

En 19-årig man greps på lör­da­gen se­dan två män ha­de skott­ska­dats in­ne på en piz­ze­ria i stads­de­len Flogs­ta i Uppsala i fre­dags kväll.

19-åring­en kom fri­vil­ligt till po­li­sen. Po­li­sen upp­gav att han miss­tänks för för­sök till mord i två fall men vil­le in­te sä­ga om han ha­de gjort någ­ra med­gi­van­den. Han an­hölls se­na­re.

De bå­da skott­ska­da­de män­nen vår­da­des på lör­da­gen på sjuk­hus. En av dem ha­de ope­re­rats un­der nat­ten.

Po­li­sen ar­be­ta­de vi­da­re med ut­red­nings­åt­gär­der un­der nat­ten och för­un­der­sök­ning­en fort­sat­te på da­gen.

Fle­ra mat­gäs­ter blev vitt­nen till hän­del­sen, en­ligt po­li­sen. Det var en en­sam gär­nings­man som gick in på piz­ze­ri­an och av­los­sa­de fle­ra skott. Där­ef­ter ska han ha läm­nat plat­sen spring­an­de. Skott­loss­ning­en be­döms som en upp­gö­rel­se mel­lan kri­mi­nel­la, men upp­gif­ter ty­der på att en av de ska­da­de träf­fa­des av miss­tag. TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.