Man dö­dad i Helsing­borg

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

En 23-årig man dö­da­des och en 22-årig man ska­da­des all­var­ligt i ett skott­dra­ma i Helsing­borg sent i fre­dags kväll. De hit­ta­des lig­gan­de på mar­ken i om­rå­det Närlun­da. Bå­da är döm­da för ti­di­ga­re brott.

– Det är ett fler­tal skott som av­los­sats, så det är ing­en tve­kan om upp­så­tet. Syf­tet har va­rit att dö­da, sa Tom­my Lin­dén, chef för ut­red­nings­sek­tio­nen vid po­li­sen i nord­väst­ra Skå­ne, på lör­da­gen.

Ing­en miss­tänkt gär­nings­man ha­de då gri­pits. TT

Al­la ele­ver har rätt att nå så långt som möj­ligt, även de hög­pre­ste­ran­de.

He­lén Äng­mo, Skol­in­spek­tio­nens ge­ne­ral­di­rek­tör, kom­men­te­rar att myn­dig­he­ten ska un­der­sö­ka hur de hög­pre­ste­ran­de ele­ver­na ska ut­ma­nas, sti­mu­le­ras och stöt­tas. Gransk­ning­en görs i ett 20-tal gym­na­sie­sko­lor som har det na­tur­ve­ten­skap­li­ga pro­gram­met.

TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.