Di­ar­ré­me­di­cin nu bakom disk

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

Apo­tek Hjär­tat har ploc­kat bort lä­ke­me­del som in­ne­hål­ler lo­pe­ra­mid från bu­tik­syl­lor­na och säl­jer dem nu över disk. Det­ta ef­ter rap­por­ter om att höga do­ser av re­cept­fria lä­ke­me­del har or­sa­kat döds­fall. Lo­pe­ra­mid finns i di­ar­rélä­ke­me­del som Imo­di­um och Di­mor och är en opi­o­id, ofar­lig i de do­ser som re­kom­men­de­ras vid mag­pro­blem. Men vid höga do­ser på mel­lan 50 och 100 ta­blet­ter kan det ge nå­got slags ef­fekt, en­ligt per­so­ner i miss­brukar­kret­sar. TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.