Pre­si­dent­va­let i Tjec­ki­en krä­ver ny om­gång

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

Mi­los Ze­man, den Ryss­land­till­vän­de sit­tan­de pre­si­den­ten, vann den förs­ta om­gång­en av Tjec­ki­ens pre­si­dent­val på lör­da­gen med bred mar­gi­nal.

Med näs­tan samt­li­ga rös­ter räk­na­de lan­da­de Ze­man på när­ma­re 39 pro­cent, me­dan hans främs­te ut­ma­na­re, li­be­ra­len Ji­ri Dra­hos, fick nöja sig med 26,5 pro­cent.

Då ing­en av kan­di­da­ter­na når över 50-pro­centstrec­ket möts Ze­man och Dra­hos i en av­gö­ran­de valom­gång 26–27 ja­nu­a­ri. TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.