Fak­ta | Ord­lis­ta

Svenska Dagbladet - - IDAGSIDAN -

ª Youtu­ber:

En per­son som läg­ger ut vi­de­or på Youtu­be – of­ta om sig själv och sitt liv. Det kan ock­så va­ra ex­em­pel­vis hu­mors­ket­cher el­ler när per­so­nen spe­lar da­tor­spel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.