Svenskt ban­dy­guld på ki­ne­sisk sjö­is

Svenska Dagbladet - - SPORT - TT

Det blev svenskt gul­d­ju­bel ef­ter VM-fi­na­len i bandy på sjö­i­sen i Cheng­de i Ki­na. 1–0 mot Ryss­land säk­ra­de Sve­ri­ges åt­ton­de VM-guld. Sve­ri­ge vann den tä­ta och målsnå­la fi­na­len mot de rys­ka är­ke­ri­va­ler­na, 1–0 ge­nom mål av Ca­mil­la Johansson.

Den ru­ti­ne­ra­de Ka­re­by­spe­la­ren slog in se­ger­må­let ef­ter 42 mi­nu­ter i den förs­ta halv­le­ken.

– Det är en fan­tas­tisk och obe­skriv­lig käns­la att stå som vin­na­re med det här la­get. Vi har kom­mit ihop som lag och i dag kri­ga­de al­la från mi­nut 1 till 93. Det är så starkt att vi hål­ler nol­lan mot Ryss­land, sä­ger se­ger­skyt­ten Ca­mil­la Johansson till svensk­ban­dy.se.

Det är åt­ton­de gång­en Sve­ri­ge tar guld på dam­si­dan i VM och re­sul­ta­tet är en re­pris på se­nas­te VM-fi­na­len 2016 i USA då det ock­så blev ud­da­måls­se­ger för svens­kor­na. Sve­ri­ge har ba­ra för­lo­rat en fi­nal, 2014 mot just Ryss­land.

Det blev en tuff VM-fi­nal, med många när­kam­per.

–Det var en otro­lig kamp på pla­nen med väl­digt fy­siskt spel. Vi stod verk­li­gen upp bra. In­ställ­ning­en är nyc­keln till segern. Vi viss­te att det skul­le bli tufft. Rys­kor­na är sto­ra och star­ka och spe­lar på grän­sen. Men det räc­ker att gö­ra ett mål mer än mot­stån­dar­na och det lyc­ka­des vi med, sä­ger för­bunds­kap­te­nen Magnus Nor­din till svensk­ban­dy.se.

Mål­vak­ten Lin­da Odén blev stor matchvinnare för det svens­ka la­get.

– Hon räd­da­de bland an­nat en straff i förs­ta halv­lek och i mat­chens slut­ske­de gjor­de hon en fan­tas­tisk en­hands­rädd­ning på hör­na. Det är vik­tigt med matchvinnare och i dag finns det hjäl­tar på al­la po­si­tio­ner. Al­la gör sitt jobb fullt ut, sä­ger Magnus Nor­din. ª

Sve­ri­ge fi­rar VM-gul­det i bandy ef­ter fi­nal­se­gern mot Ryss­land. Fo­to: Gert Hol­mér/Svensk­ban­dy.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.