Fak­ta | Slo­a­ne Step­hens

Svenska Dagbladet - - SPORT -

Ål­der: 24 år.

Född: Den 23 mars 1993 i Plan­ta­tion, Flo­ri­da, USA. Fa­milj: Mam­ma Sy­bil Smith, pojk­vän­nen Jozy Al­ti­do­re (fot­bolls­stjär­na i To­ron­to och USA:s lands­lag). Längd: 170 cen­ti­me­ter.

Slår: Hö­ger­hänt med dub­bel­fat­tad back­hand. Trä­na­re: Ka­mau Mur­ray. Världs­rank­ning: 13. Högs­ta rank­ning: 11

(21 ok­to­ber 2013).

Tit­lar: 5 WTA (Washing­ton Open, USA, 2015, Auck­land Open, Nya Ze­e­land, 2016, Mex­i­can Open, Mex­i­ko, 2016, Char­leston Open, USA, 2016, US Open 2017). Grand­s­lam­sta­tistik: Se­mi­fi­nal i Austra­li­an Open (2013), fjär­de om­gång­en i Frans­ka mäs­ter­ska­pen (2012, 2013, 2014, 2015), kvarts­fi­nal i Wim­ble­don (2013), vin­na­re i US Open (2017).

Slo­a­ne Step­hens mö­ter ki­ne­sis­kan Shu­ai Zhang i förs­ta om­gång­en i Austra­li­an Open. Fo­to: An­dres Ku­dac­ki/AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.