Ny svensk pall­plats i sta­fett

Svenska Dagbladet - - SPORT -

Skidskytte. Trea för­ra vec­kan i Ober­hof, trea den här hel­gen i OS-gen­re­pet i Ru­h­pol­ding. De svens­ka skid­skytte­da­mer­na fort­sät­ter att gö­ra bra re­sul­tat i sta­fett.

Ef­ter två pall­plat­ser i världs­cu­pen är sta­fett­la­get plöts­ligt ett me­dalj­hopp i vin­ter-OS.

– Ja, det tyc­ker jag vi kan va­ra. Det har jag ing­et emot att va­ra, sä­ger An­na Mag­nus­son till TV4.

Tyskland vann den sis­ta skid­skyt­testa­fet­ten in­för OS fö­re Ita­li­en, men svens­kor­na häng­de med bra un­der he­la lop­pet och var till och med i led­ning­en un­der den tred­je sträc­kan.

Skid­skytte­da­mer­na jub­lar ef­ter tred­je­plat­sen i Ru­h­pol­ding. Fo­to: Matthias Schrader/AP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.