Ka­ne skrev Spurs-histo­ria

Svenska Dagbladet - - SPORT -

Fotboll. Har­ry Ka­ne är bäst i Tot­ten­hams Pre­mi­er Le­a­gue-histo­ria. När det gäl­ler an­tal gjor­da mål, allt­så. I 4–0-segern mot Ever­ton sat­te han num­mer 97 och 98 – och klev för­bi Ted­dy She­ring­ham (97).

Topp­la­get Chel­sea tap­pa­de två po­äng i Pre­mi­er Le­a­gue-ta­bel­len när Lon­don­la­get in­te fick hål på Lei­ces­ter hemma på Stam­ford Bridge, 0–0.

Det var mål­ri­ka­re på and­ra håll i den eng­els­ka li­ga­fot­bol­len. West Ham kör­de över Hud­ders­fi­eld på bor­ta­plan, 4–1. Ma­nu­el Lan­zi­ni gjor­de två av må­len, in­om lop­pet av fem mi­nu­ter. Mö­tet mel­lan Wat­ford och Sout­hamp­ton bjöd på fy­ra mål, jämnt för­de­la­de mel­lan la­gen. Gäs­ter­na led­de med 2–0 men And­re Gray re­du­ce­ra­de och i den 90:e mi­nu­ten sat­te Ab­dou­laye Doucouré, med hjälp av han­den, kvit­te­ring­en. Mar­tin Olsson spe­la­de he­la mat­chen när hans Swan­sea, som slad­dar sist i ta­bel­len, fick 1–1 bor­ta mot Newcast­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.