Vik­tor An­ders­son i krasch

Svenska Dagbladet - - SPORT -

Skicross. OS-ut­tag­ne Vik­tor An­ders­son har täv­lat fär­digt i Id­re. Svens­ken, som kra­scha­de in i skydds­nä­tet och fick trans­por­te­ras bort på slä­de, har fått en mind­re ska­da på väns­ter nyc­kel­ben. Vik­tor An­ders­son kom snett in en kur­va ef­ter ett hopp i åt­ton­dels­fi­na­len i världs­cup­täv­ling­en i Id­re Fjäll. Han var själv or­sak till olyc­kan. An­ders­son slog re­jält i mar­ken och stud­sa­de se­dan in i skydds­nä­tet. Han kom snabbt un­der vård och vid den förs­ta un­der­sök­ning­en ha­de han smär­tor i nac­ke, väns­ter ax­el och länd­ryg­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.