”Jag be­hö­ver in­te mer nu”

Svenska Dagbladet - - BERGLINS SÖNDAG -

Ja­ne Ahr­gren, 72 år, har pre­cis tit­tat på en Em­mafå­tölj klädd i stor­blom­migt tyg. Den tän­ker hon in­te kö­pa. Där­e­mot blir det kanske nå­got li­tet, en bok el­ler lik­nan­de. Hon ska ock­så läm­na två väs­kor, ut­sor­te­ra­de in­nan hon gick hem­i­från på för­mid­da­gen.

– Jag har vad jag be­hö­ver. Jag har hål­lit på att skaf­fa sa­ker he­la li­vet, jag be­hö­ver in­te mer nu. Jag rö­jer kon­ti­nu­er­ligt, men i li­ten ska­la. Det blir en kas­se då och då. Jag bru­kar frå­ga gran­nar och vän­ner först in­nan jag tar det till se­cond hand. I dag var det en kom­pis som tog ett par skor in­nan vi gick hit till­sam­mans.

Har du dödstä­dat ef­ter and­ra?

– Jag har röjt ef­ter mi­na för­äld­rar. Vi var fem barn, vi höll som ett lot­te­ri med sa­ker­na, där man fick väl­ja en ef­ter en. En del sa­ker sål­de vi. Men man får in­te myc­ket på auk­tion om det in­te är någ­ra rik­ti­ga dyr­gri­par man har.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.