5 tips för en lyc­kad dö­städ­ning

Svenska Dagbladet - - BERGLINS SÖNDAG -

För­fat­ta­ren Mar­ga­re­ta Mag­nus­son de­lar med sig av si­na fem bud­ord när det hand­lar om att stä­da in­för sin fram­ti­da död. Ex­emp­len är häm­ta­de ur hen­nes bok ”Dö­städ­ning – ing­en sorg­lig histo­ria”.

Eli­mi­ne­ra po­ten­ti­el­la kon­flik­ter

”Jag ärv­de ett vac­kert arm­band som min pap­pa gi­vit till min mam­ma för län­ge­se­dan. Det enk­las­te sät­tet att und­vi­ka fram-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.