Ac­tion, skräck och sci-fi

Svenska Dagbladet - - BERGLINS SÖNDAG -

Svensk bi­opre­miär den 27 juni. Svensk bi­opre­miär den 2 mars. Fler tips på årets in­tres­san­tas­te fil­mer. SvD.se/av/ eli­as­bjork­man

Sandra Bul­lock, Ca­te Blan­chett, An­ne Hat­ha­way, Min­dy Kaling, Sa­rah Paul­son, Ri­han­na, He­le­na Bon­ham Car­ter, Oli­via Munn, Da­ko­ta Fan­ning, Ka­tie Hol­mes och Awk­wa­fi­na: rollis­tan till den nya ”Oce­an’s”-fil­men är otro­ligt im­po­ne­ran­de.

Bul­lock spe­lar Deb­bie Oce­an, Dan­ny Oce­ans sys­ter, som sam­lar ihop ett ex­pert­gäng för att ut­fö­ra en his­nan­de kupp mot den år­li­ga Met-ga­lan i New York. Det per­fek­ta upp­läg­get för som­ma­rens (och årets?) heist-film.

Can­nes-pri­sat dra­ma med Jo­aquin Pho­e­nix som trau­ma­ti­se­rad krigs­ve­te­ran som nu­me­ra liv­när sig som yr­ke­s­mör­da­re. Hans spe­ci­al­om­rå­de är att spå­ra upp och räd­da traf­fic­king-of­fer. När ett upp­drag med att hit­ta en po­li­ti­ker­dot­ter (Eka­te­ri­na Sam­so­nov) går snett in­leds en mar­dröms­lik ned­stig­ning i Jo­es psy­ke. Pho­e­nix har pri­sats för huvudrollen som Joe och Lyn­ne Ram­say för sitt ma­nus till den­na bru­ta­la och våld­sam­ma thril­ler.

Sa­o­ir­se Ro­nan som La­dy Bird och Be­a­nie Feldste­in som kom­pi­sen Ju­lie Steffans. Fo­to: UIP

Jo­aquin Pho­e­nix och Eka­te­ri­na Sam­so­nov i ”You we­re ne­ver re­al­ly he­re”. Fo­to: Scan­box

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.