Färgspra­kan­de start för konst­sä­song­en i Stock­holm

Svenska Dagbladet - - UNDER STRECKET -

To­wards the light Frank Bow­ling

Frank Bow­ling, född 1936 i då­va­ran­de Brittiska Guy­a­na, har un­der se­na­re år er­känts som en av de vik­ti­gas­te brittiska konst­nä­rer­na un­der ef­ter­krigs­ti­den och upp­märk­sam­mas allt­mer in­ter­na­tio­nellt. Härom­vec­kan av­slu­ta­des en stor se­pa­ra­tut­ställ­ning på Haus der Kunst i Mün­chen. 2019 blir det en di­to på Ta­te i Lon­don. Färgspra­kan­de är ba­ra för­nam­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.