ute­slu­ta in­ci­ta­ment för min­derå­ri­ga att se­pa­re­ras från si­na för­äld­rar ...

Svenska Dagbladet - - LEDARE - Fo­to: AP

Tysklands re­ge­ring be­grän­sar an­hö­ri­gin­vand­ring för en­sam­kom­man­de, för fa­mil­jens och bar­nens bäs­ta.

Ang­e­la Mer­kel med stor­ko­a­li­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.