Kli­mat­ho­tet | SvD.se

Svenska Dagbladet - - NYHETER -

En man i en tra­di­tio­nell hög­tids­mask i byn Fa­ra­ba, Ma­li. Kli­mat­för­änd­ring­ar­na i lan­det gör att det blir svå­ra­re att få tag på till ex­em­pel vat­ten – vil­ket våld­sam­ma ex­tre­mis­ter kan an­vän­da som bräns­le ge­nom att het­sa grup­per mot varand­ra. Fo­to: Pe­ter Alestig (bå­da bil­der­na)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.