Vik­tigt val i en de­val­ve­rad na­tion

Svenska Dagbladet - - LEDARE -

Län­der har gått från dik­ta­tur till de­mo­kra­ti och lyfts ur fat­tig­dom och elän­de ti­di­ga­re. Det kan ske igen, och kom­mer att ske igen, skri­ver An­na Char­lot­ta Johansson på

SvD.se/le­da­re om va­let i Zim­babwe.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.