”Ri­kets sä­ker­het krä­ver att vi tän­ker ef­ter fö­re”

Svenska Dagbladet - - LEDARE -

”Got­land be­fri­at” är den av­slu­tan­de de­len i ge­ne­ral­ma­jor Björn An­der­sons och övers­te­löjt­nant Tom­my Jepps­sons tri­lo­gi om hur kri­get skul­le kun­na se ut om det kom. Claes Ar­vids­son har läst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.