Stärk barns rätt i so­ci­al­tjänst­la­gen

Svenska Dagbladet - - DEBATT -

So­ci­al­tjäns­ten mås­te ges stör­re möj­lig­he­ter att age­ra när barn far il­la. Det är bra att re­ge­ring­en har be­slu­tat att se över so­ci­al­tjänst­la­gen. Vi vill lyf­ta fram sju för­slag för att stär­ka barns rät­tig­he­ter, skri­ver tre fö­re­trä­da­re för Mil­jö­par­ti­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.