Ska­pa bo­stads­bo­lag är ba­ra so­ci­a­lism

Svenska Dagbladet - - DEBATT -

Det blir in­te fler lä­gen­he­ter, in­te läg­re hy­ror och in­te enkla­re att få en bo­stad ba­ra för att kom­mu­nen äger ett bo­stads­bo­lag. Det skri­ver de mo­de­ra­ta kom­mun­po­li­ti­ker­na Mats Ger­dau, Nac­ka, och Leif Gri­pe­stam, Tä­by, som svar på S-kri­tik mot att de bå­da kom­mu­ner­na in­te läng­re har en all­män­nyt­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.