Två svens­kar bland grip­na

Svenska Dagbladet - - SVERIGE NYHETER -

Två svens­kar om­bord på ak­ti­vist­grup­pen Ship to Ga­zas nors­ka far­tyg al-Aw­da, som bor­da­des av is­ra­e­lis­ka flot­tan i sön­dags och tving­a­des till hamn­sta­den Ash­dod i Is­ra­el, har gri­pits. Det be­kräf­tar UD.

– Sve­ri­ges am­bas­sad i Tel Aviv föl­jer ut­veck­ling­en och bi­drar med kon­su­lärt stöd, sä­ger Per Karls­son, press­kom m uni­ka tör på Utri­kes­de­par­te­men­tet.

De grip­na svens­kar­na är Char­lie Andre­as­son, styr­man på al-Aw­da, och Divi­na Lev­ri­ni, en­ligt svens­ka Ship to Ga­za. To­talt greps 22 ak­ti­vis­ter, bland dem fem norr­män.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.