Av­led ef­ter fall från bal­kong

Svenska Dagbladet - - SVERIGE NYHETER -

En kvin­na av­led i sön­dags kväll ef­ter ett fall från en bal­kong på fjär­de vå­ning­en på ett äldre­bo­en­de i Vet­lan­da, rap­por­te­rar P4 Jön­kö­ping. Bal­kong­en var in­gla­sad, men ett föns­ter stod öp­pet. Per­so­na­len på bo­en­det age­ra­de di­rekt och ut­för­de hjärt- och lung­rädd­ning. Am­bu­lans­per­so­nal var ock­så snabbt på plats men kvin­nans liv gick in­te att räd­da.

Bo­en­de och per­so­nal har fått stöd ef­ter hän­del­sen som ska ut­re­das och läm­nas in till In­spek­tio­nen för vård och om­sorg (Ivo).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.