40

Svenska Dagbladet - - SVERIGE NYHETER -

pro­cent har de an­mäl­da va­pen­brot­ten sti­git med på fem år, från 6 000 förs­ta halv­å­ret 2013 till nä­ra 8 500 sam­ma pe­ri­od i år. Det vi­sar sta­tistik från Brotts­före­byg­gan­de rå­det, Brå, som Sve­ri­ges Ra­dio Ekot rap­por­te­rar om. Johan Gustafs­son vid po­li­sens na­tio­nel­la ope­ra­ti­va av­del­ning för­kla­rar att bland an­nat många skjut­ning­ar gör att po­li­sen fo­ku­se­rar på va­pen­brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.