Fle­ra barn dö­da när båt sjönk

Svenska Dagbladet - - NYHETER VÄRLDEN -

Sex per­so­ner varav tre små barn har dött se­dan en båt med 16 per­so­ner om­bord sjun­kit ut­an­för Tur­ki­ets nord­väst­ra kust, rap­por­te­rar den stat­li­ga tur­kis­ka ny­hets­by­rån Ana­to­lia.

Nio per­so­ner har räd­dats och kust­be­vak­ning­en fort­sät­ter sö­kan­det ef­ter yt­ter­li­ga­re en per­son.

Bå­ten an­tas ha va­rit på väg mot den gre­kis­ka ön Les­bos, som lig­ger om­kring två mil från den tur­kis­ka kus­ten. Samt­li­ga om­bord ska ha va­rit tur­kis­ka med­bor­ga­re.

"

Vi kom­mer att se på väl­jar­nas svar med stort all­var, ef­ter­tänk­sam­het och öd­mjuk­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.