Tu­ris­men till Påskön stryps

Svenska Dagbladet - - NYHETER VÄRLDEN -

Från och med ons­dag trä­der reg­ler i kraft som ska be­grän­sa tu­ris­men till Påskön i Stil­la ha­vet.

Trots öns iso­le­ra­de lä­ge – cir­ka 350 mil från Chi­les väst­kust – är den ett hett tu­rist­mål. Men tu­ris­ter­na, till­sam­mans med in­flyt­ta­de från fast­lan­det, har bli­vit ett hot mot öns väl­be­fin­nan­de, en­ligt det lo­ka­la sty­ret. Och Chi­le, som an­nek­te­ra­de ön 1888, har nu be­slu­tat att age­ra.

Ön ut­sågs re­dan år 2007 till ett spe­ci­ellt ter­ri­to­ri­um, och i mars rös­ta­de kon­gres­sen för att man ska be­grän­sa an­ta­let tu­ris­ter och fast­län­ning­ar på ön samt mins­ka ti­den de får stan­na där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.