Ni­an 10017

Svenska Dagbladet - - KORSORD -

Bil­da ord med minst fy­ra bok­stä­ver in­klu­si­ve cent­rum­bok­sta­ven. Ord med ac­cent el­ler dy­likt såsom à-pris räk­nas, dä­re­mot in­te del av ord

(ut­tryck). Vår lös­ning in­ne­hål­ler en­bart ord med fet­stil ur SAOL XIV. Minst ett be­står av al­la nio bok­stä­ver­na.

Dagens mål

(varav 10 fy­ror) 11 ord G, 18 VG, 25 MVG

NKon­struk­tö­ren Per Schrö­der

hit­ta­de i 10016

MEN DÖD ARM dröm -ma DRÖMMANDE drön (då­san­de) -a dö­da död­man dö­ma -nde dö­na (dund­ra) mö­da mö­ra mör­da -nde nödd nörd -a rö­na ödem (sjuk­lig väts­ke­an­sam­ling i kropps­väv­nad) öm­ma -nde.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.