Stark svensk eko­no­mi med var­nings­flagg

Svenska Dagbladet - - SVD NARINGSLIV -

Sve­ri­ge upp­vi­sar en­ligt SCB:s se­nas­te snab­be­räk­ning av BNP star­ka 3,3 pro­cent för and­ra kvar­ta­let. Trots att fle­ra eko­no­mer me­nar att Sve­ri­ge är på väg in i en upp­broms­nings­fas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.