Vol­vo i topp för prak­tik

Svenska Dagbladet - - SVERIGE NYHETER -

Vol­vo top­par lis­tan över ny­an­län­da aka­de­mi­kers drö­m­ar­bets­gi­va­re. Det vi­sar en sam­man­ställ­ning från or­ga­ni­sa­tio­nen Kung­li­ga svens­ka ve­ten­skaps­a­ka­de­mi­en, som dri­ver prak­tik­pro­jek­tet Jobbsprång­et.

Un­der vår­ter­mi­nen fick or­ga­ni­sa­tio­nen näs­tan 6 000 an­sök­ning­ar från aka­de­mi­ker som vil­le del­ta i det fy­ra må­na­der långa prak­tik­pro­gram­met.

Bland de 150 ar­bets­gi­va­re som del­tar i pro­gram­met var Vol­vo Group num­mer ett på öns­ke­lis­tan följt av Tra­fik­ver­ket.

Foto: Ja­ne­rik Hen­riks­son/TT

Flest ny­an­län­da aka­de­mi­ker vill prak­ti­se­ra på Vol­vo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.