Elpri­set högs­ta på tio år

Svenska Dagbladet - - SVERIGE NYHETER -

Det ex­tremt var­ma och tor­ra väd­ret har ska­pat sto­ra oba­lan­ser på ener­gi­mark­na­den och höjt elpri­set till det högs­ta på tio år.

”Med fort­satt torrt och varmt vä­der kom­mer pri­ser­na san­no­likt att fort­sät­ta va­ra hög­re el­ler till och med sti­ga yt­ter­li­ga­re”, sä­ger Jo­nas Sten­beck, chef för Vat­ten­falls för­sälj­ning, i ett press­med­de­lan­de.

Vat­ten­ma­ga­si­nen är ne­re på myc­ket lå­ga ni­vå­er och sam­ti­digt gör det sta­bi­la hög­tryc­ket att även vind­kraf­ten pro­du­ce­rar mind­re än nor­malt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.