In­ve­ste­ring­ar mins­ka­de

Svenska Dagbladet - - VÄRLDEN NYHETER -

Ame­ri­kans­ka pre­si­den­ten Do­nald Trumps skat­te­re­form har bi­dra­git till att in­flö­det av ka­pi­tal till USA är stör­re än ut­flö­det för förs­ta gång­en se­dan 2005, skri­ver OECD i en rap­port, rap­por­te­rar Reu­ters. Glo­ba­la ut­länds­ka di­rek­tin­ve­ste­ring­ar föll med 44 pro­cent till 136 mil­jar­der dol­lar un­der förs­ta kvar­ta­let från 242 mil­jar­der dol­lar kvar­ta­let fö­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.