He­i­ne­kens kurs föll brant

Svenska Dagbladet - - VÄRLDEN NYHETER -

Den ne­der­länds­ka bryg­ge­rijät­ten He­i­ne­ken, värl­dens näst störs­ta öl­till­ver­ka­re ef­ter An­heu­ser-Busch In­bev, fick se ak­ti­e­kur­sen fal­la brant ef­ter halv­års­rap­por­ten. Sva­ga va­luta­kur­ser på vik­ti­ga mark­na­der och en kost­sam ex­pan­sion i Bra­si­li­en slår mot lön­sam­he­ten och He­i­ne­ken sän­ker nu sin helårs­rap­port.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.